top of page

OTERM – Obróbka Termiczna biomasy

 

Innowacyjność technologii OTERM polega na takim zaprojektowaniu instalacji obróbki termicznej biomasy by tworzyła ona integralną całość z kotłem, a jako utleniacz wykorzystuje się strumień zapylonych spalin o wysokiej entalpii fizycznej, niskiej zawartości tlenu i odpowiedniej zawartości pary wodnej.

Zalety technologii OTERM:

  • uzyskanie wysokiej efektywności cieplnej instalacji oraz wysokiego stopnia konwersji paliwa

  • zastosowanie w instalacjach kotłów o różnej mocy opalanych węglem, w których współspala się biomasę w celu obniżenia emisji CO2 za pomocą tzw. współspalania pośredniego.

Prezentacja

Artykuł

Energia odnawialna

bottom of page