top of page

EWHR- Ecological Waste-Heat Recovery

 

Technologia EWHR zapewnia tanie rozwiązanie oczyszczania emitowanych spalin do otoczenia przy jednoczesnym podwyższeniu sprawności cieplnej kotłów wodnych i parowych, w szczególności w instalacjach przemysłowych i ciepłowniczych.

Zalety technologii EWHR:

  • jednoczesne schodzenie spalin poniżej punktu rosy i usuniecie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,

  • znaczne polepszenie sprawności wytwornicy ciepła (kocioł, silnik diesla, turbina gazowa lub piec przemysłowy) lub jako źródło ciepła na cele grzewcze CO/CWU.

 

Instalacja zwykle składa się z 2 skruberów poprzedzonych wymiennikami przeponowymi. W instalacji znajduje się skruber z pierścieniami Raschiga oraz skruber fluidalny. Odzyskane ciepło przekazywane jest do kondensatu lub innego dostępnego medium dobieranego indywidualnie.

 

Instalacje odzysku ciepła nie pogarszają warunków działania instalacji kotłowej.

Odzyskane ciepło (wraz z entalpią utajoną) jest wykorzystywane do podgrzewania wody kotłowej (np. kondensatu zwrotnego i uzupełniającej wody DEMI) lub powietrza do spalania i celów grzewczych co prowadzi do zwiększenia sprawności zwykle do wartości powyżej 100%, Waste Heat Recovery równolegle wypełnia zadanie mokrego usuwania reszt kwasowych (SO2, Cl, …) i popiołu ze spalin.

W kotłach energetycznych i przemysłowych montaż instalacji odazotowania (SNCR) wymaga wprowadzenia do paleniska kotła znacznego strumienia wody (dozowanie roztworów wodnych reagentów), co obniża sprawność kotłów o dalsze ~1 %. Odzyskanie tej mocy cieplnej i jednocześnie strumienia wody, może stanowić o głównej zalecie Waste Heat Recovery.

Prezentacja

Artykuł

Kalkulator odzysku ciepła

Energia odpadowa

bottom of page