top of page

CoGen – Kogeneracja w obiegach kotłów wodnych

 

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna CoGen przewidziana do obiegów ciepłowniczych z kotłami wodnorurowymi do wytwarzania w skojarzeniu energii cieplnej i elektrycznej. Wytwarzana w procesie izentalpowego dławienia sucha para wodna, przegrzana w strumieniu spalin, zasila parową turbinę kondensacyjną, wytwarzającą moc do napędu generatora prądu. Woda powrotna z dystrybucji zewnętrznej jest skierowana do schładzania pary mokrej w skraplaczu za turbiną kondensacyjną. Zastosowane rozwiązania zapewniają obniżenie strat cieplnych do otoczenia i wzrost sprawności obiegu ciepłowniczego z kogeneracją. Instalacja kogeneracji jest zewnętrzna do wodnorurowego kotła, a układ połączeń technologicznych nie ogranicza eksploatacji kotła.

Charakterystyka inwestycji dla kotła WR-25 w warunkach niezmiennego zużycia paliwa:

 

  • W kotle WR25 bez kogeneracji wytwarzana jest moc cieplna 29MWt przy sprawności kotłowni  @ sprawności kotła 84%.

 

  • W jednostce kogeneracyjnej (kocioł WR25 z kogeneracją) wytwarzana jest moc cieplna 27,75MWt  i moc elektryczna 2,41MWe ze współczynnikiem kogeneracji fc=2,41/27,75=0,087 przy sprawności kotłowni @ sprawności kogeneracji 88,84% > 80%, który spełnia warunek wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji i wystąpienia o przyznanie czerwonych certyfikatów.

 

  • Wykorzystanie energii odpadowej (ciepła spalin 1,95MWt i ciepła kondensacji skroplin 8,75MWt) stwarza warunki wystąpienia o przyznanie białych certyfikatów.

 

Porównanie ekonomiczne efektywności kogeneracji i ciepłowni:

 

  • przychody ze sprzedaży ciepła/ kosztów paliwa = 170,85%

  • (przychody ze sprzedaży ciepła + uniknięte koszty energii elektrycznej) / kosztów paliwa =191,68%

 

Szacunkowy prosty okres zwrotu nakładów na modernizację wynosi  1,9 roku.

Prezentacja

Artykuł

Kogeneracja

bottom of page