top of page

W artykule przybliżono problematykę pomiarów specjalnych w instalacjach termicznego przekształcenia odpadów ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów temperatury za pomocą sondy HVT (High Velocity Thermocouple) i prędkości spalin. Wykonane pomiary temperatury oraz prędkości spalin w kotłach na odpady stanowią istotną informację dla producentów i użytkowników spalarni odpadów w kontekście spełnienia wymagań normatywnych, tj. czasu przebywania spalin co najmniej 2 sekund w strefie wysokiej temperatury (powyżej 850⁰C).

Prezentacja

Artykuł

POMIARY SPECJALNE W SPALARNIACH Z PALENISKAMI RUSZTOWYMI

Pomiary

bottom of page