top of page

Technologia FJBS

Furnace Jet Boiler System+

 

Podstawą opatentowanej technologii - systemu FJBS+, który stanowi połączenie metod pierwotnych i wtórnych redukcji tlenków azotu są wentylatory strumienicowe zabudowane na kilku płaszczyznach wewnątrz komory kotła. Taka zabudowa pozwala na intensywne mieszanie spalin, w wyniku czego następuje ujednorodnienie składu i temperatury spalin, stwarzając dogodne warunki realizacji metody selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR).
Realizacja metody wtórnej SNCR zachodzi poprzez wtrysk roztworu mocznika w strumieniu powietrza lub pary wodnej do komory spalania w ściśle określony zakres temperatur 850-1100°C. Zastosowanie technologii FJBS pozwala na osiągnięcie emisji NOx nawet poniżej 180 mg/m n 3 , przy akceptowalnym prześlizgu amoniaku, co zostało potwierdzone uzyskaną referencją ruchu wielodniowego kotła rusztowego WR-25 w PEC Gliwice.

Rozwinięciem metody FJBS jest jej połącznie z metodą katalityczną (FJBS+) poprzez umieszczenie warstwy katalitycznej w ciągu spalin kotła w zakres temperatur 300 – 400℃. Pozwala to, przy
wykorzystaniu pozostałości amoniaku w spalinach, na uzyskanie dodatkowego obniżenia emisji tlenków azotu z jednoczesną kontrolą amoniaku w gazach procesowych poniżej 10 mg/m n 3 .
Pojedyncza warstwa katalityczna w obszarze drugiego ciągu kotła WR-25 umożliwia utrzymanie stabilnej emisji 150 mgNOx/mn3 przy emisji pierwotnej na poziomie 380 mgNOx/mn3 . W zależności od stanu stosowanego wypełnienia katalitycznego skuteczność lokalna redukcji NOx sięga 90% dla nowych wkładów i 57% dla regenerowanych wkładów katalitycznych.

Montaż systemu FJBS+ odbywa się bez ingerencji w elementy ciśnieniowe kotła. Nie są wymagane odgięcia czy przesunięcia pęczków konwekcyjnych podgrzewaczy wody.

Artykuł

Prezentacja

bottom of page